Järjestäjä

Kilpailun järjestää Job Solutions Europe Oy (”järjestäjä”).

Kilpailuaika

Kilpailuun voi osallistua ajalla 1.1. – 30.3.2020 kaikki täysi-ikäiset, luonnolliset henkilöt. Voittajan valinta suoritetaan viimeistään 31.3.2020. Kilpailuvoittajan tiedot tullaan julkaisemaan Job Solutions Europe Oy:n sähköisissä viestintäkanavissa.

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua kirjoittamalla arvio nykyisestä tai aikaisemmasta työpaikasta Job Solutions Europe Oy:n sivustolla www.ratethejob.fi.

Järjestäjän työntekijät, kilpailun yhteistyökumppaneina toimivien yritysten työntekijät, kilpailun järjestelyissä osallisena olleiden yritysten työntekijät ja edellä mainittujen perheenjäsenet eivät voi osallistua kilpailuun.

Järjestäjä pidättää oikeuden ilman erillistä ilmoitusta hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Palkinto

Kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan 65″ televisio. Job Solutions Europe Oy ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti 31.3.2020. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 14 päivän kuluessa valinnan jälkeen, arvotaan uusi voittaja 15.4.2020. Mikäli uutta voittajaa ei tavoiteta 29.4.2020 mennessä, kyseistä voittoa ei enää luovuteta ja uutta voittajaa ei enää arvota.

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen, että hänen nimensä voidaan julkaista järjestäjän sähköisissä kanavissa. Voittajan henkilöllisyys, ikä ja henkilötietojen oikeellisuus tarkistetaan. Järjestäjä pidättää oikeuden valita uuden voittajan, mikäli väärinkäytöksiä ilmenee.

Palkinnon lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa järjestäjä.

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän ja arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajia kohtaan ei millään perusteella ylitä palkinnon arvoa.

Tämän kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely

Kilpailun osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Job Solutions Europe Oy noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta.


Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Job Solutions Europe Oy:n kirjallista lupaa.

Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Job Solutions Europe Oy pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

 

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Job Solutions Europe Oy

Osoite: Lyylinkuja 4 B, 00700 HELSINKI

www-osoite: www.ratethejob.com

Rekisterin tietosisältö: Sähköpostiosoitteita

Tietolähteet: Job Solutions Europe Oy:n verkkosivusto

Rekisterin tarkoitus: Rekisteriin kerättyjä tietoja käytetään vain arvonnan suorittamiseen.

Tietojen luovutus: Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille tahoille.